Over

FastIn Control biedt professioneel advies, support en begeleiding op het financiële en bedrijfseconomische terrein en helpt ondernemers en bestuurders structureel en duurzaam financieel 'in control' te komen.

FastIn Control richt zich met name op startende ondernemers, groeiende MKB bedrijven en organisaties met verbeterambities op het financiële vlak. Het gaat daarbij om via overzicht, inzicht en analyse concrete correctieve maatregelen aan te dragen die tot verbetering van resultaten en verantwoorde inzet van kapitaal leiden. Sparringpartner voor de bedrijfsleiding zijn met een proactieve houding en een op de praktijk gerichte aanpak is de basis van de dienstverlening. Kennis en expertise, opgebouwd over een lange reeks van jaren, zowel nationaal als internationaal, staan hiervoor ter beschikking.

FastIn Control staat garant voor meetbare en zichtbare resultaten geschikt voor zowel intern gebruik als ook naar externe stakeholders toe en reikt hiervoor de nodige rapportage tools op maat aan. Het doel daarbij is de opzet van een adequate financiële controle structuur gericht op de korte en middellange termijn. Het management zal hierdoor in staat worden gesteld om tijdig ontwikkelingen in beeld te krijgen en waar nodig passende correctieve maatregelen te kunnen nemen. Het motto is: ondernemen met de vinger aan de pols.