Partner voor starters

FastIn Control richt zich vooral op startende ondernemers, groeiende MKB bedrijven en organisaties met verbeterambities op het financiële vlak. Het gaat daarbij om via overzicht, inzicht en analyse concrete correctieve maatregelen aan te dragen die tot verbetering van resultaten en verantwoorde inzet van kapitaal leiden. Sparringpartner voor de bedrijfsleiding zijn met een proactieve houding en een op de praktijk gerichte aanpak is de basis van de dienstverlening. Kennis en expertise, opgebouwd over een lange reeks van jaren, zowel nationaal als internationaal, staan hiervoor ter beschikking.

In veel startende ondernemingen doen zich situaties voor waarin enthousiaste jonge ondernemers, naast hun nieuwe product of dienst, aan de financiële kant van de zaak een extra uitdaging hebben gevonden. Dit geldt zeker ook voor organisaties die al enige tijd actief zijn en behoefte hebben aan gerichte ondersteuning en/of begeleiding, om het bedrijf financieel op het goede spoor te krijgen en te houden. Tijdig signaleren van verbeterpunten en correctieve maatregelen zijn de weg om blijvend 'in control' te komen. Geen lange verbintenissen, geen dure oplossingen, maar wel snel resultaat op basis van een professionele aanpak – dat is wat je van FastIn Control kunt verwachten.

Voor starters staan in de eerste jaren niet alleen onderwerpen als liquiditeit, financiële maandresultaten en analyse, planningen en prognoses centraal, maar ook financieel en/of bedrijfseconomisch advies voor incidentele projecten, zoals investeringen, reorganisaties, en groeiscenario's. Hiervoor biedt FastIn Control ondersteuning, advies, coaching en rapportagetools op maat, die snel en aantoonbaar de gewenste structuur, een beter inzicht en een voelbaar grotere grip op zaken zullen brengen. Daarmee worden ook ook bedrijfsrisico's tot hanteerbare proporties teruggebracht.